Predikan på 10. söndagen efter trinitatis, om Jerusalems förstöring; år 1758, hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka, år 1767

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Björckegren 1767 Sverige, Linköping 44 sidor. 4:o.