Predikan, på annan dag pingest; hållen i Stockholm år 1759, af ... Eric Tolstadius, i s:t Johannis kyrka, sista gången. Stockholm, tryckt i Kumblinske tryckeriet, 1783. (Denna predikan finnes hos bokhandlaren B. Holmén wid Stor-kyrko - brinken i Stockholm; jämte flere nyl. trykte predikningar och wackra anderika böcker.)

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Kumblin 1783 Sverige, Stockholm 24 4:o.