Predikan på första söndagen efter trinitatis, år 1755. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos afl. Biörckegrens enka, år 1765

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Björckegren 1765 Sverige, Linköping 60 sidor. 4:o.