Predikan på lång-fredagen, år 1759. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Norrköping, tryckt hos Johan Edman, på egen bekostnad, år 1765

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Edman 1765 Sverige, Norrköping 52 sidor. 4:o.