Predikningar af J.P. Mynster ... Öfversatte af A.Z. Pettersson ... Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-2. 1818-19.= Del 2, Andra delen. 1819. 02 , 234 s

Författare
Jakob Peter Mynster
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1819 Sverige, Stockholm