Predikningar af Nils Johan Sundius ... Christianstad. Tryckte hos hof-secreteraren Fr. F. Cedergréen. =1-2. 1814-16.= Del 1, 1814. 04 , 288 s. =(s. 286-88 opag.).=

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814 Sverige, Kristianstad