Prefabricated housing V.1, Technologies and methods

Författare
Jutta. Albus
(Jutta Albus.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DOM 2018 Tyskland, Berlin 310 sidor. il. 978-3-86922-427-5