Prefabrication and automated processes in residential construction

Författare
Jutta Albus
(Jutta Albus.)
Genre
Hochschulschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DOM publishers 2017 Tyskland, Berlin 310 sidor. Illustrationen, Diagramme, Karten 28 cm x 22.5 cm 978-3-86922-611-8