Preparing for your driving licence, Driving theory

Författare
(Translation: Alan Imber)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Association of Swedish Driving Schools (Sveriges trafikskolors riksförb.) (STR) 1995 Sverige, Sollentuna 90 sidor. : ill. 24 cm