Preparing for your driving licence, Driving theory

Författare
(Translation: Alan Imber.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Association of Swedish Driving Schools (Sveriges trafikskolors riksförb.) (STR, Ljungföretagen 1995 Sverige, Sollentuna, Örebro 90 sidor. ill. 24 cm