Present processes and properties in the lithosphere (PPPL) - Pågående processer och tillstånd i lithosfären (PPTL) : a part of the Swedish ILP : report 1988 : including the proceedings of the Lejondal Symposium on Neotectonics

Författare
(Nils-Axel Mörner, editor.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Stockholm 98 sidor. diagr., ill., kartor
Akademitr. 1986 Sverige, Stockholm, Edsbruk 133 sidor. diagr., kartor, tab. 30 cm