Preskription av skattefordringar

Författare
Mats Höglund
(Mats Höglund, Marie Karlsson-Tuula, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts Juridik 2019 Sverige, Stockholm 167 sidor 21 cm 978-91-39-02035-6