Primadonnan - Roman ur konstnärslifvet

Författare
F. Marion Crawford
(Bemynd. öfvers. af Ottilia von Düben)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1908 Sverige, Stockholm 247 sidor.