Primadonnan

Författare
Gerda Ghobé
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1936 Sverige, Göteborg 64 sidor.