PrimeTime 1, Elevfacit

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Matts Winblad)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier utbildning 2008 Sverige, Stockholm 31 sidor. 24 cm 978-91-622-6863-3