PrimeTime 1, Main

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Matts Winblad Webbaserat material: Daniel Hermansson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning 2015 Sverige, Stockholm, Lettland 148 sidor. ill. 24 cm
Sanoma utbildning 2012 Sverige, Stockholm, Kina 175 sidor. ill. 24 cm 978-91-523-0203-3
Bonnier Utbildning, Litografia Alfaprint 2010 Sverige, Stockholm, Sundbyberg 140 sidor. ill. 26 cm 978-91-523-0204-0
Bonnier utbildning, Elanders 2010 Sverige, Stockholm, Vällingby 31 sidor. ill. 24 cm 978-91-523-0205-7
Bonnier utbildning, Alfa Print 2009 Sverige, Stockholm, Sundbyberg 148 sidor. ill. 24 cm 978-91-622-9239-3