PrimeTime 3, Main

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Matts Winblad nätbaserat material och sidorna 13-20 i Lärarforum: Daniel Hermansson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier utbildning, Elanders Sverige 2010 Sverige, Stockholm, Sverige 159 sidor. 24 cm 978-91-523-0207-1