Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett.) 1-4. 1803.=

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1803 Sverige