Principles of dressage

Författare
Kurt Albrecht
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J.A. Allen c1993 Storbritannien, London v,124p : facsims 20cm 0-85131-569-0