Principles of marketing

Författare
Thomas C. Kinnear
(Thomas C. Kinnear, Kenneth L. Bernhardt, Kathleen A. Krentler.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HarperCollins Publishers cop. 1995 USA, New York xlv, 808 sidor. 1 diskett
Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education cop. 1989 USA, Glenview, Ill 765, 36, 18 sidor. : ill. 26 cm. + 1 diskett 5 1/4 tum 0-673-38565-5