Principles of measurement and instrumentation

Författare
Alan S. Morris
(Alan S. Morris.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice Hall 1993 USA, Englewood Cliffs, N.J xvi, 471 sidor. ill.
Prentice-Hall 1988 USA, New York xii, 316 sidor. ill.