Prinsessan på semester

Författare
Grevinnan av Exssex
(Grevinnan av Exssex.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2019 Danmark 240 sidor 22 cm 978-87-26-17458-8
Hökerberg 1921 Sverige, Stockholm 254s
Hökerberg 1920 Sverige, Stockholm 254 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-06200-7