Prioritering i praktiken - Rapport från den andra nationella prioriteringskonferensen, Umeå den 16-17 juni 2003

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2003 Sverige, Linköping 12