Prioriteringar i hälso- och sjukvården - varför och hur? : ett diskussionsinlägg från Sveriges läkarförbund

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförb. 1992? Seychellerna, Stockholm 32 sidor.