Prioriteringsprocessen D. 2, Det interna förtroendet

Författare
Peter Garpenby
(Peter Garpenby.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PrioriteringsCentrum, Landstinget i Östergötland 2004 Sverige, Linköping iii, 54 sidor.
Linköping University Electronic Press 2004 Sverige, Linköping iii, 54 sidor.