"Pris på högsta ärtan" - om Jordbrukande-Ungdomens Förbund och dess betydelse för landsbygdens ungdom och för det växande intresset för köksväxtodling

Författare
Lena Nygårds
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU 2005 Sverige, Uppsala 17 sidor. : ill.