Pris-courant öfver Rörstrands fabriks tillverkningar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Sverige, Lidköping [14] sidor.