Pris-courant på Rörstrands fabrikstillverkningar - B.R. Geijers arfvingar

Författare
Rörstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1845-1850 Sverige, Stockholm 19 sidor. : ill.