Priskurant å cigarrer, cigaretter, tobak och cigarett-papper

Författare
John Bohman
Genre
Reklamtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
18?? Sverige, Stockholm 16 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan