Priskurant öfver Rörstrands fabrikers tillverkningar af fajans och äkta porslin 1920

Författare
Rörstrand
Genre
Reklamtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1902 Sverige, Stockholm 99 sidor.