Priskurant öfver Rörstrands fabriks tillverkningar af kakelugnar och spislar 1885

Författare
Rörstrand
Genre
Reklamtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rörstrand AB 1885 Sverige, Stockholm Ca 80 sidor. ill.