Privata angelägenheter

Författare
Paavo Haavikko
(Paavo Haavikko övers. av Jörn Donner.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Statlander 1966 Sverige, Stockholm, Stockholm 140 sidor.