Problem i LU - sänkt tillväxt?

Författare
Jan Bröms
(Jan Bröms och Ola Virin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges industriförb. 1976 Sverige, Stockholm 98 sidor. : tab. 21 cm