Problemorienterad gynekologi och obstetrik

Författare
(Under redaktion av Marie Bixo och Torbjörn Bäckström översättning kapitel 5 och 37: Christina Brynolfsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2014 Sverige, Stockholm, Polen 476 sidor. ill. 25 cm 978-91-47-11725-3, 978-91-47-10669-1