Problemsamling i hållfasthetslära - Problemen givna av Gustaf Lundberg : Sammanställda av Boje Johansson

Författare
Gustaf Lundberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmeristernas handelsfören. 1949 Sverige, Göteborg (4),125 sidor. : Ill