Procedural Law Governing Facts and Evidence in International Human Rights Proceedings

Författare
Stirner
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brill | Nijhoff 2021 Utgivningsland okänt / Ej specificerat