Proceedings of a symposium on Soviet military and political reform, Stockholm, February 28, 1991

Författare
(Edited by Lars B Wallin, Ingmar Oldberg, Per Olov Nilsson.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Defence Research Establishment Försvarets forskningsanst., FOA repro 1991 Sverige, Stockholm, Stockholm 65 sidor. 24 cm