Proceedings of a symposium on changing strategic conditions in the High North - Stockholm, September 28-29, 1987

Författare
(Edited by Ingemar Dörfer general editor: Lars B Wallin)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Defence Research Establishment Försvarets forskningsanst. 1990 Sverige, Stockholm 105 sidor. 24 cm 91-7056-078-1