Proceedings of a symposium on military doctrines for Central Europe, Stockholm, June 5-6, 1984

Författare
(Edited by Lars B Wallin)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Defence Research Institute Försvarets forskningsanst. 1986 Sverige, Stockholm 191 sidor. (191 sidor.) : ill. 24 cm 91-7056-065-X