Proceedings of a symposium on the post-Soviet military-industrial complex, Stockholm, October 20, 1993

Författare
(Edited by Lars B. Wallin)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Defence Research Establishment Försvarets forskningsanst. 1994 Sverige, Stockholm 183 sidor. : diagr., tab. 24 cm 91-7056-092-7