Proceedings of a symposium on war in Europe, Stockholm, November 1-2, 1977

Författare
(Ed. by Lars B Wallin)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish national defence research inst. Försvarets forskningsanst. 1982 Sverige, Stockholm 130 sidor. 24 cm 91-7056-061-7