Proceedings of the 19th National symposium of the American vacuum society - 2-5 October, 1972, Chicago, Ill

Författare
American Vacuum Society
(Special ed. for the symposium Theodore E. Madey, John T. Yates jr.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American institute of physics for the American vacuum society 1973 USA, New York 298 sidor., Ill.