Proceedings of the National urban forestry conference, November 13-16, 1978, Washington, D.C

Författare
D.C. : National urban forestry conference 1978) (Washington
(Coordinating ed. George Hopkins.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 USA, New York 2 vol. (874 sidor.) ill.