Processes, beliefs, and questions - essays on formal semantics of natural language and natural language processing

Författare
(Edited by Stanley Peters and Esa Saarinen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reidel cop. 1982 Nederländerna, Dordrecht xxxi, 231 sidor. 90-277-1314-6