Processreglering som dynamiskt beslutsfattande

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Uppsala 7 sidor.