Processtyrning av ugnar 1, Matematisk modell för simulering av värmningsugnar

Författare
I. Kostial
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1970 Sverige, Stockholm 25 sidor. + Bil. 1