Processtyrning av ugnar Bil. 2, Bil. 3 Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesaera för rätvinkligt respektive parallellt belägna rektanglar, Grovskissering av matematisk modell för beräkning av värmeövergång i ugnsrummet

Författare
I. Kostial
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1971 Sverige, Stockholm 7, 100 sidor.