Processtyrning av ugnar Bil. 7, Program för utskrift av ingångsdata samt program för kontroll av ingångsdata vid beräkning av direkta utbytesareor

Författare
I. Kostial
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1971 Sverige, Stockholm 208 sidor.