Processtyrning av ugnar Bil. 8, Bil. 9 Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två parallellt belägna parallelltrapets, Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två rätvinkligt belägna ytor

Författare
I. Kostial
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1971 Sverige, Stockholm 78 sidor.