Processtyrning av ugnar Bil. 4, Bil. 5 Beräkning av temperaturer i vägg, valv och gods ... Bil. 6 Beräkning av specifika värmevärdet för olika, Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två rektanglar

Författare
I. Kostial
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1971 Sverige, Stockholm 37, 36, 9 sidor.
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1970-1971 Sverige, Stockholm
KTH, Institutionen för värme- och ugnsteknik 1970 Sverige, Stockholm 25 sidor. + Bil. 1
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan