Product management - strategy and organization

Författare
Edgar A. Pessemier
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 1982 Storbritannien, New York xix, 668 sidor. : diagr., tab. 0-471-05718-5